asyatv.net asyatv.net pdf kitap indir sex hikayeleri guncel blog
Home

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2

เบรกป้อนเงินเข้าปากคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 เน้นให้ยืนบนลำแข้ง      นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังนำนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเข้าหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ในระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 ม.ค.2561 นี้โดยการช่วยเหลือรอบนี้ ได้เน้นให้ส่วนราชการทั้งหมด คิดรูปแบบการสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ซึ่งนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 ม.ค.2561 นี้ โดยการช่วยเหลือรอบนี้ ได้เน้นให้ส่วนราชการทั้งหมด คิดรูปแบบการสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องไปยกระดับเกษตรกรขึ้นมา หรือกระทรวงแรงงานต้องไปพัฒนาทักษะแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเริ่มต้นโครงการได้ตั้งแต่เดือน มี.ค.นี้ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ เบื้องต้นได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย หาทางพัฒาผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนเอาไว้ได้มีอาชีพและรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ยากจนมีรายได้ไม่ถึงปีละ 30,000 บาท
บาท จะเป็นกลุ่มแรกที่รัฐบาลพุ่งเป้าเข้าไปช่วยเหลือ โดยถ้าคนกลุ่มนี้เป็นเกษตรกร ก็ให้กระทรวงเกษตรฯ และ ธ.ก.ส.ที่มีโปรแกรมการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ รับหน้าที่ไปดูแล หรือถ้าเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ก็ให้กระทรวงแรงงานเข้าไปรับผิดชอบ ส่วนคนที่อยู่ในเมืองก็สามารถเลือกการค้าขายผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ก็ได้ “เจตนาของการทำโครงการในระยะที่ 2 นี้คงไม่ใช่การให้เปล่า แต่เป็นสิ่งที่ต้องคิดขึ้นมาแบบมีเงื่อนไข หาโปรแกรมมาพัฒนาคนกลุ่มนี้ และต้องช่วยเขาให้ดีที่สุด
เริ่มต้นจากเกษตรกรก่อน โดยร่วมมือกับเกษตรจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเข้ามาร่วมมือกันเอาคนที่ลงทะเบียนมาเข้าโปรแกรม ว่าจากนี้ต้องทำอะไรผลิตสินค้าอะไร พัฒนาไปจนเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์


ที่มา


 

Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design