asyatv.net asyatv.net pdf kitap indir sex hikayeleri guncel blog
Home

MVTV รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Developer

รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Developer : Mobile & TV App. Developers [iPhone / Android] จำนวน 5 ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
• การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์ม IOS / Android สำหรับโทรศัพท์มือถือและ SmartTV
• มีส่วนร่วมในการวางแผน การสร้าง การทดสอบ การออกแบบและการทำงานของมือถือหรือ
การพัฒนาเว็บ
• ทำงานบน Search Engine Optimization (SEO) และ Google Analytics Development
• พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์การใช้งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือหรือเว็บแอพพลิเคชั่น ความต้องการทางธุรกิจ
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี สาขา วิทย์ฯคอม/IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการพัฒนา IOS, Android หรือ Web
• มีความรู้ด้าน PHP, XML, Javascript, CSS, HTML5, JSON, AJAX, jQuery, etc.
• มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมในการเชื่อมต่อ API Service or Web Service.
• มีความคิดที่เป็นตรรกะและมีความรับผิดชอบ
• เรียนรู้เร็วและสามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือสัมครได้ทาง inbox หรือโทรมายัง call center 1264 ต่อ 119

Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design