asyatv.net asyatv.net pdf kitap indir sex hikayeleri guncel blog
Home

บัตรสวัสดิการพร้อมแจก!!

บัตรสวัสดิการพร้อมแจก ให้ตรวจชื่อ-รับที่จุดลงทะเบียนนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 ก.ย.นี้ กรมบัญชีกลางมีความพร้อม 100% 
ในการประกาศรายชื่อประชาชนที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ จากการลงทะเบียนในโครงการขอรับสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งล่าสุด ธนาคารกรุงไทยในฐานะที่กรมบัญชีกลางได้ว่าจ้างทำบัตรสวัสดิการ ได้ผลิตบัตรสวัสดิการแล้ว 7 ล้านใบ


จากจำนวนที่คาดว่าจะมีประชาชนได้รับสิทธิในสวัสดิการของรัฐประมาณ 11.67 ล้านคน
เรื่องการผลิตบัตรสวัสดิการในขณะนี้ มีความคืบหน้าไปมากกว่า 70% โดยจำนวนบัตรสวัสดิการที่ผลิตออกแล้ว 7 ล้านใบ ได้ส่งไปให้คลังจังหวัดแล้ว 50 จังหวัด  จากจำนวนทั้งหมด 77 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคลังจังหวัดจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการกระจายบัตรไปยังจุดลงทะเบียนตามสาขาของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นต้น โดยประชาชนสามารถไปรับบัตรได้ที่จุดลงทะเบียนเอาไว้ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. เป็นต้นไป”
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางขอยืนยันว่าจะแจกบัตรสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ทั้งหมด 11.67 ล้านใบเนื่องจากบัตร
สวัสดิการจะผลิตออกเต็มตามจำนวนคนที่ได้รับสวัสดิการ ส่วนกรณีที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ได้ส่งนักศึกษาลงไปตรวจสอบความถูกต้องของประชาชนนั้น ขณะนี้ได้ตรวจสอบไปแล้ว 9 ล้านคน แต่จะมีการถูกตัดรายชื่อออกไปอีกหรือไม่ ยังไม่ได้รับรายงาน.


ที่มา

Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design