นำเข้าและจัดจำหน่าย

ภาพยนตร์และซีรี่ส์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะคอนเทนท์จีน, ตัวแทนลิขสิทธ์ิของ TVB ฮ่องกง ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นสิงคโปร์และมาเลย์เซีย

ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม

2.1 ช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียมในไทย เช่น MVFive, MV Major, MV Mix, ช่องอีสาน, V2H อีกกว่า 20 ช่อง ฯลฯ
2.2 ช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียมภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาลาว (MVLao ดาวเทียมและภาคพื้นดิน), ภาษาเมียนมา (MVM ภาคพื้นดินและดาวเทียม), ภาษากัมพูชา (TV3 ภาคพื้นดิน ), ภาษาจีน (WSM ดาวเทียม), ช่องม้งแชนนัล ภาษาม้ง

แพลทฟอร์มโทรทัศน์ดาวเทียม

ให้บริการครบวงจร เร่ิมตั้งแต่การยื่นขอใบอนุญาต จากกสทช., สตูดิโอขนาดใหญ่ 3 สตูดิโอ, การผลิตรายการ, การอัพลิงก์ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ฯลฯ ทั้งในระบบ C-Band และ KU-Band ครอบคลุมพื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธุรกิจวิทยุ

ร่วมกับกลุ่ม เจเอสไนน๋ตี้วันของคุณสมมาตร ที่มีสัญญาวิทยุท่ัวประเทศกว่า 50 สถานี

บริการขายสินค้าทางโทรทัศน์

หรือ TV Home Shopping ในช่ือ Wow Shopping

กล่องทีวีดิจิทัล

กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน Createch

Online Streaming

หรือ OTT การให้บริการภาพยนตร์และซีรี่ส์ผ่านออนไลน์ทุกพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมงในชื่อ MVHub ผ่านระบบกล่องรับสัญญาณ V2H และ Application ทุกระบบ ร่วมกับ TVB ฮ่องกง

Contact Us

โทร : 1264 แฟกซ์ : 02-1020459 ติดต่อโฆษณา : 1264 อีเมลล์ : info@mvtv.co