1.ผลิตรายการ : 

บริการผลิตรายการ สำหรับเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ความยาว 15-60 นาที ออกแบบ CG ตัดต่อ จนได้เทปรายการสำเร็จพร้อมออกอากาศ ระดับความคมชัด FULL HD (1080p) เพื่อให้ความรู้ สร้างยอดขาย และเพิ่มมูลค่าตราสินค้า

2.ผลิตรายการแนะนำสินค้า : 

บริการถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์และการตลาด เพื่อสร้างยอดขาด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวสินค้าและองค์กร ระดับความคมชัด FULL HD (1080p) เพื่อเผยแพร่ครบทุกช่องทาง

–  onair และ online รายการเต็ม ความยาว 15-30 นาที

–  โฆษณาความยาว 30 วินาที – 1 นาที

–  โฆษณาคั้นต่างๆ ความยาว 6 – 13 วินาที และ offline VDO

–  แนะนำสินค้า/บริการ สำหรับเปิด LOOP ในงาน Event ทั้งแต่มีเสียงและปิดเสียง

3.Product Placement : 

บริการแสดง/นำเสนอสินค้าในรายการโทรทัศน์ ได้แก่

3.1.Product Placement วางสินค้าเป็นองค์ประกอบของรายการ/ฉาก เพื่อให้คนดูได้รับรู้ตราสินค้า

3.2.Tie-in : พูดแนะนำสินค้าโดยพิธีกร หรือนักแสดง ถึงรายละเอียดสินค้าหรือโปรโมชั่น แบบสั้นๆ เนียนๆตามบท

3.3.Talk Program : แบ่งส่วนหนึ่งของรายการพูดแนะนำสินค้าโดยพิธีกร หรือนักแสดง ถึงรายละเอียดสินค้าหรือโปรโมชั่น