asyatv.net asyatv.net pdf kitap indir sex hikayeleri guncel blog
Home

รับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงร่วมงานกับเรา

บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด


เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงร่วมงานกับเรา ดังนี้

1.Co - Producer
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ร่วมเขียนและวางคอนเซ็ปต์ในงานนั้นๆ
- ร่วมคำนวณ ร่วมวางแผน วิเคราะห์ไตร่ตรองงานของ Creative
- ช่วยคิด และช่วยตรวจสอบงานก่อนไปถึง Producer
จำนวน 10 อัตรา


 


2.Producer
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- คิดงานและควบคุมการผลิตรายการ , สกุ๊ป
- ตรวจสอบคุณภาพรายการ
- สร้างสรรค์รูปแบบรายการ
จำนวน 10 อัตรา


3.เจ้าหน้าที่ CG
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลขึ้น สร้างขึ้นให้เป็นแบบที่ต้องการ
จำนวน 10 อัตรา

4.ช่างภาพสตูดิโอ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เป็นช่างภาพในสตูดิโอ
- ช่วยในการจัดแสงและอุปกรณ์ไฟ
- ควบคุมคุณภาพเสียงในการบันทึกภาพวีดีโอ
- จัดองค์ประกอบภาพ
- คิดรูปแบบการถ่ายภาพกับลักษณะของงาน
- บันทึกภาพวีดีโอและภาพนิ่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 10 อัตรา


5.เจ้าหน้าที่ตัดต่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตัดต่อภาพ ตัดต่อรายการหรือซีรีส์โทรทัศน์ 
- นำภาพจากฟิลม์ที่ถ่ายทำ มาเรียบเรียงตามสคิปรายการ
จำนวน 10 อัตรา

6.เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลงานด้านบัญชีด้านรับ - ใช้จ่าย ภาษี
- เบิกค่าใช้จ่าย
- คีย์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ
จำนวน 20 อัตรา


7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สรรหาพนักงานให้กับบริษัทฯ ทั้งสำนักงาน
- จัดทำเอกสารงานบุคคล เงินเดือน รายงานภาษี ภงด.1 , 1ก. ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
- ตรวจเช็ค ตรวจสอบ สรุปทั้งระบบ รายงาน ขาด ลา มาสายของพนักงาน
- จัดทำบันทึกภายในบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ดูแลเรื่องระเบียบ วินัย ในการทำงาน
จำนวน 10 อัตรา


8.เจ้าหน้าที่วิศวกร ควบคุมการออกอากาศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลระบบออกอากาศทั้งหมด
- ควบคุมเสียงและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เกี่ยวกับการออกอากาศ
จำนวน 10 อัตรา

9.แม่บ้านทำความสะอาด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลทำความสะอาดภายในองค์กรให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ดูแลและทำความสะอาดงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายในแต่ล่ะวัน
- ดูแลอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้บริหารและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 5 อัตรา


เงินเดือน - ตามตกลง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-โบนัสตามผลประกอบการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ งานแต่ง , งานศพ , งานบวช ฯลฯ


สถานที่ปฏิบัติงาน สายไหม 73
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน สนใจสมัครงานออนไลน์ , Mobile : 0-2026-3115 กด 1 ต่อ 119 , 086-331-6459 คุณมายด์ ,
ส่งรายละเอียดมาทาง e-mail : hr@mvtv.co.th หรือ
ติดต่อขอรับเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอเจนซี ไทย จำกัด เลขที่ 45/99 ม.1 ซอย สายไหม 73 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร 0-2026-3115 กด 1 ต่อ 119
website www.mvtv.co.th


เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารรับรองการศึกษา


ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design